ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

Cover Image
St Stev
ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

ทวีปเอเชียเป็นศูนย์กลางความสนใจของโลก ด้วยจำนวนประชากรที่เป็นครึ่งหนึ่งของโลก จึงเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่อยู่ในแนวหน้าของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก การทำความเข้าใจทวีปเอเชียจึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งหมายความว่าโลกเราต้องการสื่อมวลชนที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมสำหรับทวีปเอเชียเช่นกัน

ทว่าสื่อในภูมิภาคนี้ต้องทนต่อแรงกดดันด้านเสรีภาพที่กำลังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลต่างๆได้สร้างกลไกทางกฎหมายใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้น ในการควบคุมนักข่าวโดยใช้ข้ออ้างการระบาดของCovid-19 และความมั่นคงแห่งชาติ

Read more

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้เสพข่าวในทวีปเอเชียได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่การให้ข้อมูลผิดๆ เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อความเชื่อถือในการนำเสนอข่าวลดลง ห้องข่าวต่างๆ จำเป็นต้องพยายามหาทางที่จะโน้มน้าวให้ผู้เสพข่าวยอมจ่ายเงินซื้อข่าวที่มีคุณภาพแตกต่างกันออกไป

Read more

การระบาดใหญ่ครั้งนี้ได้เพิ่มแรงกดดันที่มีอยู่เดิมต่อการบริหารงบประมาณการทำงานข่าว ขณะที่ความต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อมวลชนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายสื่อแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทาย ที่สื่อหน้าใหม่ๆ กำลังสร้างพื้นที่ในการรายงานข่าวรูปแบบใหม่

Read more

ประชาชนทั่วไปและนักข่าวดั้งเดิมกำลังสร้างช่องทางสื่อเฉพาะเจาะจงเป้าหมายที่เรียกว่าไฮเปอร์โลคอล (Hyperlocal) และกำลังย้ายไปยังกลุ่มการส่งข้อความส่วนตัวที่ทางการเฝ้าติดตามได้ยากขึ้น

Read more

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเริ่มแพร่หลายและกลายเป็นนวัตกรรมมากขึ้น ด้วยแอปพลิเคชันใหม่ๆของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence - AI) การระดมความเห็นมวลชน (Crowdsourcing) และการศึกษาของผู้เสพข่าวก็ได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

Read more

แต่ตัวละครจากสื่อใหม่ ๆ ในทวีปเอเชียยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคการขึ้นเวทีเสนอข่าวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ผู้นำในหมู่พวกเขาขาดแคลนเงินทุนสำหรับการรายงานข่าวแบบดั้งเดิมและขาดแคลนผู้ประกอบการสื่อสารมวลชน

Read more

การที่จีนขับไล่นักข่าวต่างประเทศจะทำให้โลกภายนอกเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนได้ยากขึ้น ในเวลาเดียวกัน ก็ทำให้รัฐบาลปักกิ่งสามารถสื่อสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแบบฉบับของตัวเองให้กับผู้เสพข่าวในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นโดยไม่ถูกโต้แย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความสามารถในการใช้สื่อสังคมที่เพิ่มขึ้น

Read more

ประเทศเมียนมาร์เป็นกรณีศึกษาในเรื่องความท้าทายและโอกาสที่การสื่อข่าวในทวีปเอเชียต้องเผชิญ การทำรัฐประหารนำไปสู่ความเข้มงวดในการควบคุมสื่อและการระงับใช้อินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมด แต่ยังก่อให้เกิดวิธีการอันชาญฉลาดในการเผยแพร่ข่าวสารและรูปภาพ และยังได้สร้างความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่สมาคมสื่อระดับภูมิภาคอีกด้วย

Read more

ปัจจุบันสื่อสังคมเป็นแหล่งข่าวหลักสำหรับหลาย ๆ คนในทวีปเอเชีย แม้ว่าอิทธิพลของเฟซบุ๊กเริ่มแสดงสัญญาณการเสื่อมถอยแล้วก็ตาม

Read more

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยียังคงท้าทายความสามารถในการทำกำไรในช่องทางสื่อแบบดั้งเดิม แม้ว่าออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อบรรเทาความกดดันบางส่วนก็ตาม ส่วนประเทศอื่น ๆ ก็กำลังจับตาดูการพัฒนาเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

Read more

แต่แพลตฟอร์มเทคโนโลยียังมีส่วนช่วยในเชิงบวกบางประการต่ออนาคตของสื่อมวลชนในภูมิภาค มีส่วนปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริง [และเป็นนายทุนรายสำคัญของการสื่อสารมวลชนเชิงนวัตกรรมเช่นกัน]](/chapter/paying-for-news-funding-models-for-news-in-southeast-asia/)

Read more

ในขณะที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ระดับประเทศในทวีปเอเชียต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อความเป็นเอกเทศในการนำเสนอข่าว [พวกเขายังคงมีบทบาทสำคัญในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปเอเชีย ซึ่งมักจะเป็นการพิสูจน์คุณค่าของพวกเขาในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติทางธรรมชาติ]](/chapter/news-of-the-nation-the-transformation-of-national-broadcasting/) การระบาดใหญ่ครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นบทพิสูจน์ในประเด็นนี้เช่นกัน

Read more

รัฐบาลในทวีปเอเชียยังคงมีแนวโน้มที่จะใช้สถานีวิทยุและโทรทัศน์อีกทั้งสื่อในวงกว้างเพื่อขยายอำนาจในส่วนที่ไม่แข็งกร้าวของพวกเขา แต่ในกรณีส่วนใหญ่ การสื่อข่าวเพื่อการทูตกับประชาชนในทวีปเอเชียนั้นได้กลายเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าการวางกลยุทธ์

Read more

สภาพแวดล้อมของการสื่อข่าวในทวีปเอเชียเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อนของการเสี่ยงภัย โอกาส และความไม่แน่นอน แต่สิ่งที่แน่นอนคือความสำคัญที่สุดของสื่อมวลชนคุณภาพไปจนถึงการทำความเข้าใจว่าในภูมิภาคที่สำคัญที่สุดของโลกนี้ มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้าง

Image credits: Rafael Banha, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Robert Couse-Baker, YunHo Lee, Michael Amadeus, Justin Case, Jonny Clow, Hanson Lu, M.O., JJ Harrison, Ahmed Shabana, ITU Pictures.

Read next Next
About the News in Asia report

JNI’s Executive Director Mark Ryan explains what the report sets out to achieve

About the _News in Asia_ report